Ring: 4248 8000

En vagtordning kan frigøre politifolk til andre opgaver

Security User har netop skrevet en interessant artikel om, at vagter kan frigøre 1000 politifolk til kriminalitetsbekæmpende opgaver.

SikkerhedsBranchen mener, at vagtselskaber kan skaffe mere politi på gaden, og at politiet beskæftiger sig med en lang række opgaver, der ikke kræver en uddannet politibetjent. Det er opgaver som arrestantkørsel, bemanding af ATK-biler og rutinemæssig paskontrol.

Vagter kan dermed hjælpe politiet med, at løse nogle af de opgaver, som ikke er deres kerneopgaver og politikrævende som sådan.

Det samme gælder hvis din tyverialarm er koblet til en kontrolcentral. Hvis alarmen går modtager kontrolcentralen besked og du modtager en SMS. Kontrolcentralen kan sende nærmeste vagt til din bolig for at undersøge om der var været indbrud. Hvis det er en falsk alarm har du dermed ikke involveret politiet, men hvis der har været indbrud kontakter vagten politiet og du slipper for at komme uforberedt hjem til en bolig der har været indbrud i.

SikkerhedsBranchen mener yderligere at vagtvirksomhederne er mere effektive end politiet og billigere i drift.

Læs hele artiklen her